Op 1 november kwam Exodus aan de
orde; de Hebreeuwse naam voor dit
boek is: En dit zijn de namen. Dat zegt
alles over de inhoud. Mozes en Farao,
de Egyptenaren en Israel. U kunt deze
avond naluisteren: deel A en deel B