Kolossenzen 1:13,14 – studie 8

Op 14 januari 2020 werd in de Zoon van Zijn liefde
besproken, onder goede belangstelling. De ont-moe-
ting is altijd in blijdschap en vreugde. Vrijkoping,
vergeving van zonden? Luister: deel A en deel B