Op 15 oktober 2020 werd Handelingen 1:9-12
nader bekeken. In ieder geval sluit Handelingen
naadloos aan op de voorgaande evangeliën.
In vers 12 lees je over ‘sabbatsreis’ waarom is
dat en wat is de profetische betekenis ervan?

Naluisteren: HIER