Na het toch wel turbulente jaar
2021 staan we aan het begin in
een nieuw kalenderjaar 2022.
Wat we gaan zien in dit jaar; we
weten het niet. Wat wel vast is,
is Gods woord. Het profetische 
is zeer vast; in deze genadetijd
luisteren we specifiek naar de
brieven van Paulus. 
Die geven het meeste licht. En
we leven in het diepe besef dat
alles in Gods hand is. 
Het gebed is óók (zie overweging 
van gisteren 31/12) om bewaring 
voor boze en onvaste mensen.
We zijn in de laatste dagen van 
dit beheer van genade van God.
U allen een verwachtingsvol 2022
toegewenst!