Op 20 oktober 2011 werd een vervolg op Daniel 7 besproken.
Wat is het vierde, wilde beest?

Wat is de identiteit van de kleine hoorn? Niet alleen Daniel 7,
maar ook de brieven aan de Thessalonicenzen 
en
Openbaring 11 kwamen aan de orde. En: wat wordt in 
Daniel
bedoeld met ‘het einde’ of ‘de tijd van het einde’?
Luister hier.

NB: bij vorige studies werd een aantal bijlagen verstrekt, onder
andere overzichtschema’s in PDF. Deze zijn bedoeld als onder-
steuning en overzicht. Eventuele conclusies met het noemen
van het jaar van de wegrukking van de gemeente onderschrijf ik
niet, omdat het precieze jaar niet exact uit te rekenen valt.