Op 3 mei 1012 kwam het profetisch scenario aan de hand van een
tijdlijn naar voren, zoals dat in Gods woord te lezen is.
Hoewel sommigen beweren dat je niet zo’n tijdschema uit Gods
woord kan aflezen, laat bijvoorbeeld de Heer Jezus Christus
in Mattheüs 24 een chronologische volgorde van gebeurtenissen zien.
Ook in Daniël 11 zien we een duidelijke volgorde van 
gebeurtenissen.

Luister hier: deel A en deel B
Bijlage: Tijdschema (PDF)