Op 5 februari 2013 werden de verzen 6-9 van Galaten 1 besproken.
Wat maakte Paulus zo verbaasd? De Galaten waren goede en heel
enthousiaste ontvangers van Paulus’ evangelie. Er kwam echter
snel verandering binnen die gemeentes. Paulus spreekt zeer ern-
stige woorden in deze verzen, die wij in ons hart kunnen sluiten!
Luister: deel A en deel B van deze avond.