Openbaring studie 4 – 1:8-17

Op 19 februari 2014 werd het gedeelte 1:9-22 besproken.
Er wordt daarin veel over de Heer Jezus Christus gezegd,
en dat terecht. Hij staat centraal in heel de Schrift. U kunt
het gedeelte voor en na de pauze hier en hier  downloaden.