Op 30 april 2014 werd de studie in Openbaring voortgezet.
De gemeente van Efeze wordt door de Heer aangesproken.
Wanneer 
speelt zich dat af? En geldt dat ook voor de andere
zes gemeentes van 
Openbaring 2 en 3? Wat zijn de werken
van de Nikolaïeten? Wie zijn 
dat eigenlijk, de Nikolaïeten?
Luister naar deze studie: deel A en deel B